(ATPvietnam.com) - Trong bối cảnh ảm đạm, với tổng khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục sụt giảm ở mức thấp, thì các cổ phiếu mới nói trên thực tế đã góp phần giúp thị trường bớt phần tẻ nhạt.