Cổ phiếu của những doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực bất động sản vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có cổ phiếu TCM của Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công.