Ngày 25.6, ngay sau khi một số báo có đăng tải một số bài viết liên quan tới giá thuốc tại Việt Nam với nhan đề “Giá thuốc cao gấp 5-40 lần mặt bằng giá thế giới” và “Giá tân dược ở Việt Nam cao gấp 40 lần thế giới” với trích dẫn nguồn từ kết quả khảo sát của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), WHO tại Việt Nam và Bộ Y tế đã giải thích và làm rõ về các thông tin.

Các thông tin do báo đăng tải được trích dẫn từ một bài báo nghiên cứu do tác giả Nguyễn Tuấn Anh và cộng sự thực hiện theo phương pháp nghiên cứu của WHO/HAI (Tổ chức Hành động sức khỏe thế giới) với các dữ liệu nghiên cứu, khảo sát trong giai đoạn năm 2004 - 2005 và WHO không triển khai thực hiện nghiên cứu này. Theo phương pháp nghiên cứu của WHO/HAI, việc so sánh về giá thuốc sử dụng một chỉ số so sánh được gọi là chỉ số giá tham khảo quốc tế (IRP). Ý nghĩa của chỉ số này như sau: Chỉ số IRP không phải là mặt bằng giá bán thuốc của thế giới, mà chỉ là một chỉ số mặc định dùng làm mốc so sánh để đánh giá. Việc so sánh giá giữa các nước/khu vực sử dụng tỉ lệ giữa số liệu khảo sát giá tại từng nước/từng khu vực chia cho chỉ số mặc định dùng để so sánh IRP nói trên - gọi là tỉ lệ giá trung bình MRP. Ví dụ, theo các khảo sát đã thực hiện của WHO tại một số nước, chỉ số này đối với mặt hàng Ciprobay (Ciprofloxacin) của Thái Lan là 72,64; Indonesia là 90,08; Malaysia là 111,63... không có nghĩa giá thuốc tại các nước trên cao hơn “giá mặt bằng trên thế giới” từ 72 - 111 lần. Các số liệu khảo sát của chính nghiên cứu trên cũng đưa ra tỉ lệ giá trung bình MRP của Việt Nam so với các nước tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Các thuốc tại nhà thuốc tư nhân, MRP của Việt Nam là 6,09, còn của các nước Tây Thái Bình Dương là 11,25. Như vậy, giá thuốc tại nhà thuốc tư nhân của khu vực Tây Thái Bình Dương cao hơn Việt Nam 185%. Đối với các thuốc tại nhà thuốc bệnh viện, MRP của Việt Nam là 7,53, còn của các nước Tây Thái Bình Dương là 11,95. Như vậy, giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện của khu vực Tây Thái Bình Dương cao hơn Việt Nam khoảng 160%. Như vậy, việc thông tin giá thuốc tại Việt Nam cao hơn mặt bằng thế giới từ 5 - 40 lần như một số báo đã đưa là không chính xác.