Tôi nhận thấy mỗi khi có vụ tiêu cực nào đó xảy ra trong ngành giáo dục thì các vị lãnh đạo thường tuyên bố là sẽ sử lý nghiêm những người có sai phạm (thầy cô giáo chẳng hạn) vì hành vi đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành.