Hôm nay (25/3), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà thay mặt Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Ông Hesham Al-Waqayan, Phó Tổng giám đốc Quỹ Cô Oét đã ký Hiệp định vay vốn Quỹ phát triển kinh tế Ả Rập của Cô Oét cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

Tính đến thời điểm hiện nay, thông qua Quỹ Cô Oét, Nhà nước Cô Oét đã cho Việt Nam vay vốn 9 dự án với Tổng trị giá giá cho vay là 38 triệu đina Cô Oét, tương đương 140 triệu USD. Vốn vay Quỹ Cô Oét được tập trung cho các dự án cơ sở hạ tầng nông thôn như các công trình giao thông, thủy lợi nhỏ của các tỉnh nghèo. Cho đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả như Thủy lợi Dầu Tiếng, Thủy lợi Vân Đình, Đường giao thông Đắc Tả-Ngọc Linh,... Việc ký kết Hiệp định vay lần này với tổng trị giá là 14,6 triệu USD đã minh chứng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa 2 nước đang ngày càng phát triển. NP