Tại thời điểm 31/3/2016, HCD đang có một số khoản nợ tại ngân hàng thương mại đã quá hạn thanh toán.

Co no qua han nhung khong thong bao day du, HCD bi phat 85 trieu dong - Anh 1

Ngày 13/10/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1101/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD) (Địa chỉ: Số 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Theo đó, HCD bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin có nội dung không chính xác.

Cụ thể, tại Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, Công ty công bố nội dung: “Công ty thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ và khoản vay và không có nợ quá hạn. Tính đến 31/03/2016, Công ty không có bất kỳ khoản nợ quá hạn nào đối với Ngân hàng cũng như với các nhà cung cấp”. Tuy nhiên, tại thời điểm 31/3/2016, Công ty đang có một số khoản nợ tại ngân hàng thương mại đã quá hạn thanh toán.

Ngày 30/9/2016, Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đã công bố thông tin nội dung Công văn số 49/CV-HCD ngày 22/9/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD về việc đính chính thông tin trên Bản cáo bạch.