Hai giải pháp trong tầm tay cho chứng khoán Việt Nam, theo người viết, đó là minh bạch hóa thông tin và giao dịch không biên độ...