Giới khảo cổ phát hiện một bức tường đá kiên cố có nhiều điểm tương đồng với Vạn Lý Trường Thành trên dãy núi ở miền đông Trung Quốc.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 1

Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, bức tường đá dài gần 10 km bao quanh đỉnh một dãy núi ở Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Công trình có cổng, pháo đài, tháp canh và lỗ châu mai để quan sát bên ngoài.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 2

Tường đá nằm trên sườn dốc và bao quanh 3 phía của dãy núi. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đây có thể là một tiền đồn quân sự thời xưa.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 3

Bức tường được xây dựng bằng cách xếp những khối đá chồng lên nhau, khá giống với dãy Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 4

Cổng thành cao khoảng 8 m, có vị trí chèn thanh chắn để khóa cổng.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 5

Các nhà nghiên cứu chưa thể xác định chính xác tuổi của công trình này. Theo người dân địa phương, tường được xây dựng từ thời nhà Minh (1368-1644).

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 6

Bức tường đổ sụp ở vài vị trí. Người dân chăn thả dê quanh khu vực này khiến nó càng thêm hư hại.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 7

Người dân xây nhà bên trong tường thành. Dựa vào các vết tích trên đá, giới khảo cổ khẳng định, một phần công trình được xây dựng lại vào năm 1851-1861.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 8

Tường đá nằm trên sườn dốc và bao quanh 3 phía của dãy núi. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đây có thể là một tiền đồn quân sự thời xưa.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 9

Bức tường được xây dựng bằng cách xếp những khối đá chồng lên nhau, khá giống với dãy Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 10

Cổng thành cao khoảng 8 m, có vị trí chèn thanh chắn để khóa cổng.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 11

Các nhà nghiên cứu chưa thể xác định chính xác tuổi của công trình này. Theo người dân địa phương, tường được xây dựng từ thời nhà Minh (1368-1644).

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 12

Bức tường đổ sụp ở vài vị trí. Người dân chăn thả dê quanh khu vực này khiến nó càng thêm hư hại.

Co mot Van ly Truong Thanh thu 2 o Trung Quoc? - Anh 13

Người dân xây nhà bên trong tường thành. Dựa vào các vết tích trên đá, giới khảo cổ khẳng định, một phần công trình được xây dựng lại vào năm 1851-1861.