Xa ngái mùa đông ấy Tôi hòn máu nằm bụng mẹ Gập ghềnh bà đi Gồng gánh liêu xiêu

Đường trơn|
Mưa dầm gió bấc

Đường phố Praha
ủng em ngập tuyết
thân gái dặm trường
chợ Sapa
nhặt nhạnh từng xu rơi vãi
nước mắt đọng vành tai
giá buốt

Còn có một mùa đông khác
Quên tháng năm
ủ chỉ riêng tôi
vẫn ấm những đêm mất ngủ
chơi vơi dáng mẹ dáng em

Một mùa đông không tên
Không chép vào niên lịch
Tôi ôm theo cuộc đời
Mùa đông của mẹ và em…