(HNM) - Ngày mai, 30-9 đã là ngày cuối trong kỳ hạn “chiếu thương mại” để một bộ phim nào đó đủ quyền dự giải “Phim nước ngoài hay nhất” - một loại giải thưởng trong khuôn khổ giải Oscar 2009.