(VietNamNet) - Gần đây, tại TT-Huế rộ lên thông tin 4 cô gái người dân tộc PaKô, huyện A Lưới bị lừa bán vào bãi vàng làm nô lệ tình dục, PV VietNamNet đã trực tiếp gặp gỡ với 4 nhân vật này.