Vượt qua những ảnh hưởng về thể chất, trí tuệ của hội chứng Down và định kiến xã hội, cô Noelia Garella, người Argentina, 31 tuổi đã trở thành giáo viên mầm non.