(HQ Online)- Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu cho doanh nghiệp, hiện đơn vị đang gặp vướng mắc về nguyên liệu đặt gia công nước ngoài.

Công chức Chi cục Hải quanKCN Trảng Bàng (Tây Ninh) làm thủ tục cho DN. Ảnh: T.D.

Cụ thể, ngày 31-10-2012, Công ty TNHH sản phẩm ngũ kim HaiLiang VN đăng kí mở tờ khai nhập nguyên liệu ống đồng, đầu nối đồng bán thành phẩm tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng theo loại hình nhập sản xuất hàng xuất khẩu.

Sau đó, ngày 11-1 và ngày 24-1 doanh nghiệp có mở tờ khai xuất khẩu sản phẩm ống nối đồng các loại theo loại hình xuất sản xuất hàng xuất khẩu.

Được biết doanh nghiệp nhập khẩu ống đồng dạng cuộn, dạng thanh và đầu nối bán thành phẩm bằng đồng chưa được tiện răng. Sau đó doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm (gọi tắt là quá trình sản xuất 1).

Đối với sản phẩm là ống nối bằng đồng các loại được sản xuất từ nguyên liệu ống đồng dạng cuộn, dạng thanh thì cắt ngắn theo qui cách rồi tiện răng nối ở hai đầu ống đồng.

Đối với sản phẩm là ống nối bằng đồng các loại được sản xuất từ nguyên liệu đầu nối đồng bán thành phẩm thì ren răng nối ở hai đầu của đầu nối.

Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất 1 gồm ống đồng ngắn vụn, móp méo... từ quá trình tiện, ren, doanh nghiệp xin được xuất sang Trung Quốc để gia công sản xuất ra ống đồng nguyên liệu cho doanh nghiệp (gọi tắt là quá trình sản xuất 2).

Sau đó, doanh nghiệp lại nhập khẩu ống đồng từ quá trình sản xuất 2 tiếp tục như quá trình sản xuất 1 trên.

Theo quy định, doanh nghiệp chế xuất được đặt gia công ở nước ngoài nhưng trường hợp này Công ty có được phép sử dụng đồng phế liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hàng xuất khẩu để làm nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài hay không? Cục Hải quan Tây Ninh cho biết đã báo cáo Tổng cục Hải quan để có cơ sở giải quyết cho doanh nghiệp./.

Thu Dịu