Hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ biển đảo, Hội Mỹ thuật TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã phát động sáng tác tranh cổ động hướng về biển đảo. Cuộc phát động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, trong đó có cả những họa sĩ gốc Hoa ở TPHCM.

Bằng ngôn ngữ tạo hình của thể loại tranh cổ động, các tác phẩm trong đợt này chuyển tải được những thông điệp sâu sắc của các nghệ sĩ về ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Đây là một trong những hành động tích cực và có ý nghĩa góp phần vào cuộc đấu tranh của Nhân dân Việt Nam, lực lượng yêu chuộng hòa bình trong khu vực và thế giới buộc Trung Quốc phải tôn trọng Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, từ bỏ chính sách bành trướng ở biển Đông.

Tác giả: HUỲNH PHƯƠNG ĐÔNG

Tác giả: NGUYỄN THÀNH CÔNG

Tác giả: GIANG ANH

Tác giả: NGUYỄN QUỐC DŨNG

Tác giả: NGUYỄN XUÂN ĐÔNG