Ngày 10-11, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì làm việc với lãnh đạo các Viện nghiên cứu kinh tế - xã hội trực thuộc các bộ, các trường đại học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Co che thong tin truc tiep cua cac vien nghien cuu tham muu cho Chinh phu, Thu tuong - Anh 1

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng muốn nắm thông tin nhanh nhất, chính thức và trực tiếp từ các nhà khoa học, kể cả ý kiến phản biện. Thủ tướng đánh giá trong thời gian qua, nhiều nghiên cứu và kiến nghị của các viện rất sâu sắc, kịp thời và cơ bản, được Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và đưa vào thực tiễn điều hành. Trong bối cảnh hiện nay, sự phối hợp, cơ chế trao đổi thông tin, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các viện nghiên cứu với Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan thuộc Chính phủ có vai trò rất quan trọng và cần được kết nối theo hướng trực tiếp hơn.

VPCP sẽ tham mưu cho Thủ tướng ban hành cơ chế cụ thể, giải quyết các vướng mắc, như cho phép các Viện được tiếp cận thông tin từ các cơ quan chức năng và báo cáo trực tiếp Thủ tướng và Chính phủ; thành lập bộ phận thường trực để "đặt hàng" các nhà khoa học; tổng hợp, sàng lọc các kết quả nghiên cứu; báo cáo Thủ tướng xem xét, có thể gặp gỡ, làm việc trực tiếp với các nhà khoa học từng vấn đề cụ thể.