Thí sinh nhí Thanh Hà “ẵm” 40 triệu với tài diễn vi diệu qua 4 vòng thi.