Hôm qua đi mua đồ em thấy bán sữa này, thấy chị bán hàng bảo con chị ý cũng đang uống thấy cũng ổn. Để ngâm cứu xem thế nào, chứ em đau đầu vụ sữa của con quá!

Hôm qua đi mua đồ em thấy bán sữa này, thấy chị bán hàng bảo con chị ý cũng đang uống thấy cũng ổn. Để ngâm cứu xem thế nào, chứ em đau đầu vụ sữa của con quá!