(ATPvietnam.com) - Tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có 812 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart).