Ngày 18/3/2008, tại Hà Nội và ngày 25/3/2008 tại TP.HCM, công ty CMC Distribution cùng 3Com tổ chức “Hội nghị khách hàng”, giới thiệu 12 nhóm sản phẩm mạng của 3COM.