Dân Việt - Trong clip, một tốp thanh niên cổ vũ 2 người con gái, trong đó một người mặc áo xanh tình nguyện dùng phần giữa nách và khủy tay phải kẹp bình sữa loại 500ml, sau đó có hai thanh niên chạy đến thi… bú bình.