iPhone 2G mất khoảng gần 2 phút để khởi động trong khi thời gian khởi động iPhone 5S chỉ khoảng 25 giây. Tốc độc lướt web, mở ứng dụng của iPhone 5S đều nhanh hơn rất nhiều so với người tiền bối lão làng của mình.

Thành Duy - Quý Sáng