Hát là bình thường rồi, hôm nay Phạm Hương còn đọc rap nữa cơ.

G.T