Cho mượn tiền nhưng chỉ có tin nhắn mượn nợ, ghi âm, nhắn tin qua Facebook… thì có được xem là chứng cứ để kiện ra tòa? Luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM) sẽ giải đáp vấn đề trên.