(VTC News) - Núi lửa Kilauea trên đảo Hawaii đã tuôn trào nham thạch 30 năm nay và có nguy cơ phá hủy những ngôi làng gần đó.

(VTC News) - Núi lửa Kilauea trên đảo Hawaii đã tuôn trào nham thạch 30 năm nay và có nguy cơ phá hủy những ngôi làng gần đó.

Xem Clip:

Nguồn: DailyMail

An Nhiên