Thời điểm đó, bé gái đang đạp xe trên một con đường dốc, cùng mẹ tới nhà ga xe lửa để đón người thân. Hung thủ tiến lại gần cô bé và bất ngờ, rút ra một con dao và cứa cổ bé gái.