Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã tụt xuống một mức thấp hơn nữa xung quanh vấn đề ở miền đông Ukraina.

Theo VTC14