Với 5 cách sáng tạo đơn giản, bạn sẽ biến một chai nhựa thành những vật dụng cần thiết.