Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2015: Công chức, viên chức đi làm thứ Bảy, ngày 27/12/2014 để nghỉ thứ Sáu, ngày 02/01/2015. Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ ngày 01/01 đến hết ngày 04/01/2015.

Phúc Nguyên