Dường như đây là màn đọ sức không cần sức cân tài cho hai đối thủ "nặng ký" này.