Những khách hàng đến xem giường đều bị "troll" một phen chết cười.