Trêu đùa người khác thì đừng "quá trớn" để rồi nhận lại những cái kết "cay đắng".