Tuổi tuy đã già nhưng mà tâm hồn của các cụ thì các bạn trẻ còn phải theo dài dài nhé.