Đây có lẽ là cách đỗ xe có kết cục bất ngờ nhất khiến nhiều người phải ngã ngửa.