(VTC News) - Một bà mẹ 28 tuổi đã ghi lại được một đốm sáng màu xanh kì lạ trên bầu trời Liverpool, nước Anh.

(VTC News) - Một bà mẹ 28 tuổi đã ghi lại được một đốm sáng màu xanh kì lạ trên bầu trời Liverpool, nước Anh.

Nhiều giả thuyết cho rằng đốm sáng này chính là đĩa bay của người ngoài hành tinh.

Nguồn: Mirror

An Nhiên