63 Nông dân Xuất sắc đại diện cho 63 tỉnh thành, mỗi người một ngành, nghề, lĩnh vực. Người giỏi về sản xuất lúa giống, soài, trồng rừng, người chế tạo bếp khò... Song họ giống nhau ở một điểm là đều đi lên từ những khó khăn và có tinh thần chia sẻ với cộng đồng.

Lần đầu tiên được về Hà Nội dự và nhận Danh hiệu Nông dân Xuất sắc toàn quốc năm 2016, họ đã chia sẻ những cảm xúc của mình với Dân Việt.