Dòng nhạc cổ truyền được các bạn trẻ lần đầu trải nghiệm với nhiều cảm xúc khác nhau.