Bản ballad đầy tình cảm của Lam Trường được cover lại với giọng hát đầy tình cảm của hot boy team Đông Nhi.

G.T