Mặc dù lợi nhuận quý 3/2014 cải thiện hơn so cùng kỳ nhưng sau 9 tháng, CTCP ĐT & PT Nhà Đất Cotec (HOSE: CLG) chỉ đạt lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, giảm 82% so với 9 tháng đầu năm 2013.

Trong quý 3 này, doanh thu CLG chỉ gần 26 tỷ đồng, giảm hơn 70% so cùng kỳ năm trước, kéo theo đó là lãi gộp giảm mạnh 72% khi chỉ còn 4.8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính kỳ này đã mang về cho CLG thêm hơn 4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 8.5 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu tài chính đạt hơn 18.7 tỷ đồng, hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ; chi phí tài chính chỉ còn 1.45 tỷ đồng (cùng kỳ 17.6 tỷ đồng).

Kết quả, CLG ghi nhận lãi ròng 3.7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ vỏn vẹn 824 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần CLG giảm 15%, còn 220 tỷ đồng; lãi ròng hợp nhất đạt hơn 4 tỷ đồng, giảm mạnh 82% so cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch cả năm đề ra thì CLG chỉ mới thực hiên 45% doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận.

Ngoài ra, đến 30/09, nợ ngắn hạn của CLG đã lên con số 843 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Con số này đã vượt tổng giá trị tài sản ngắn hạn của CLG là 643 tỷ đồng và gấp 3 nguồn vốn chủ sở hữu là 254 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20141114 - CLG - BCTC HOP NHAT Q3-2014.pdf

Sanh Tín