(ATPvietnam.com) - Công ty Cổ phần Bibica (mã chứng khoán: BBC) thông báo, cổ đông lớn Citigroup Global Market Ltd & Citigroup Global Market Financial Products Ltd đã mua xong 27.000 cổ phiếu BBC.