Tập đoàn dịch vụ tài chính khổng lồ của Mỹ Citigroup Inc. vừa thông báo kế hoạch bán 17% cổ phần trong công ty thẻ tín dụng Redecard của Braxin.