Hai người đã gặp nhau trên chuyến bay trở về nhà của Drew. Claire đã làm cho Drew nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống...

Giờ

Tên phim

1h25 Paranormal Activity 4
4h00 Genghis Khan
6h00 Grilled
7h30 Team America: World Police
9h00 The Take (2008)
10h45 Someone To Watch Over Me
12h30 The Phantom
14h20 The Legend Of Hercules
16h00 The Nutty Professor (1963)
18h15 Beverly Hills Cop III
20h00 Delta Force 2: The Colombian Connection
22h00 Elizabethtown
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình