(NDHMoney) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII-HOSE) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và phương án sử dụng vốn thu được.

Theo đó, dự kiến quý 1/2011, CII sẽ phát hành 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý với giá chào bán bằng mệnh giá 500.000 USD và bội số của 100.000 USD. Thời hạn trái phiếu là 5 năm. Bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi, trái chủ được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trái phiếu thành cổ phiếu. Bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi, trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu, sau khi đã thông báo trước 6 tháng. Trái phiếu được mua lại không được tái phát hành. Trường hợp 6 tháng trước ngày đáo hạn mà room nước ngoài không đủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm. Nếu không đủ room nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi thì trái chủ không được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Lãi trái phiếu là 4%/năm, trả lãi 6 tháng/lần, được trả vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm. Trái chủ được quyền chuyển đổi tất cả hoặc một số trái phiếu (với số tiền gốc tối thiểu để chuyển đổi là 500.000 USD) thành cổ phiếu bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi với giá 43.500 đồng/cổ phiếu. Mục đích sử dụng vốn: thông qua đợt phát hành, vốn được sử dụng để đầu tư dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông xa lộ Hà Nôi (ứng vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc); dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội; dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ; dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.