CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) vừa công bố thông tin dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ cho Keb Hana Banktrustee And Custodian Bussiness.

CII: Phat hanh 40 trieu USD trai phieu cho nha dau tu Han Quoc - Anh 1

Theo đó, nhằm mục đích huy động vốn đầu tư cho các dự án, Công ty CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng giá trị phát hành tối đa là 60 triệu USD (tương đương khoảng 1.350 tỷ đồng).

Mới đây, CII và Keb Hana Banktrustee And Custodian Bussiness - Ngân hàng đại diện cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management (RAM) đã ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu với giá trị 40 triệu USD.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản với mệnh giá là 100.000 USD. Giá chào bán bằng với mệnh giá.

Giá chuyển đổi là 38.500 đồng/cổ phiếu (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016).

Lãi trái phiếu là 1%/năm với thời hạn 5 năm.

Cùng với đó, CII cũng có quyền được yêu cầu mua lại 50% số lượng trái phiếu đã phát hành bắt đầu từ năm thứ 3. Lúc này, trái chủ phải hoặc là chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo giá chuyển đổi 38.500 đồng/cổ phiếu; hoặc là bán lại trái phiếu cho CII theo giá gốc và được hưởng lãi suất 4,5%/năm.

Bắt đầu từ năm thứ 3 cho đến 9 tháng trước ngày đáo hạn, Trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu đã phát hành. Lúc này trái chủ được hưởng lãi suất 3%/năm. Tuy nhiên, nếu trái phiếu được để đến ngày đáo hạn thì trái chủ chỉ được hưởng lãi suất 1%/năm.

Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm 5 năm. Giá chuyển đổi từ năm thứ 6 trở đi sẽ tăng 10% so với năm trước đó.

Phía CII cho biết phương án phát hành này sẽ huy động được nguồn tài chính lớn với lãi suất rất thấp (1%/năm) để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho CII đồng thời giảm nguy cơ bị pha loãng. Với quyền được yêu cầu mua lại trái phiếu đã phát hành, CII có thể điều tiết được lượng cổ phiếu mới (được phát hành để chuyển đổi trái phiếu) ra thị trường. Qua đó, tránh được tình trạng số lượng cổ phiếu lưu hành bị tăng lên đột ngột, ảnh hưởng đến biến động giá (theo chiều hướng xấu) của cổ phiếu CII.

Ngoài ra còn có thể mang lại thặng dư cho cổ đông hiện hữu. Giá vốn cổ phiếu quỹ mà CII đang có là 23.800 đồng/cổ phiếu; Giá chuyển đổi được áp dụng là 38.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, trong trường hợp trái chủ chuyển đổi và với 33,56 triệu cổ phiếu quỹ mà CII đang có, thì CII sẽ mang lại thặng dư cho cổ đông số tiền là 493 tỷ đồng.

Ngọc Đỗ