(ĐTCK-online) CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) vừa công bố thông tin góp vốn vào lĩnh vực kinh doanh bến bãi. Theo đó, CII và một số đối tác thống nhất nghiên cứu thành lập CTCP chuyên về đầu tư kinh doanh các mặt bằng bến bãi trên địa bàn TP. HCM.

Trước mắt liên doanh này sẽ khai thác hai dự án tại các bến xe lớn của TP. HCM như Bến xe Miền Tây và Bến xe Miền Đông. Ông Lê Quốc Bình, Giám đốc tài chính CII cho biết, dự kiến Công ty sẽ dành tối thiểu 300 tỷ đồng để góp vốn vào liên doanh này, chiếm tỷ lệ từ 25%-30% vốn điều lệ. Nếu được phép CII sẽ nâng tỷ lệ góp vốn lên 40%. Sáng 25/3, CII triệu tập ĐHCĐ thường niên. Theo tờ trình HĐQT CII trình đại hội, Công ty đặt chỉ tiêu 2011 với doanh thu 779,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 396 tỷ đồng. EPS đạt 5.285 đồng và cổ tức dự kiến ở mức 18%.