(ATPvietnam.com) - Tin từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố HCM (CII) vừa cho biết, từ ngày 15/11 đến ngày 31/12/2007 con Giám đốc Đầu tư Kinh doanh bán ra toàn bộ 2.980 CP.