Sau thành công từ 2 chuyến đi kể chuyện, năm nay các nhà văn Đan Mạch và nhà văn, họa sĩ Việt Nam sẽ giới thiệu về sách thiếu nhi bằng chuyến xe kể chuyện vào ngày 12 - 11 - 2007 tới Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh...