Hanoinet - Trong chuyến đi công tác ở thành phố Quảng Ngãi mới đây, chúng tôi lại được gặp ông Hồ Giáo, bằng xương bằng thịt, như từ trang sách bước ra… Và, tôi đã được nghe kể, về chuyện tình của người anh hùng trên thảo nguyên Ba Vì ngày ấy…