(Zing) - Từ món cá hồi hun khói, hay bánh chocolate trong bữa tiệc Oscar đều được nặn thành hình tượng vàng.