Một nghiên cứu gần đây cho thấy có khoảng 13% nam giới coi việc đi toilet là một hoạt động rất lý thú cho việc tranh thủ “solo”.