Việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước...) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Chuyen quyen su dung dat da dau tu ha tang de nguoi dan tu xay dung nha o - Anh 1

Ảnh minh họa

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc CQSDĐ đã có hạ tầng tại Dự án khu nhà ở thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1702/BXD-PTĐT phúc đáp UBND tỉnh Thái Bình như sau: Căn cứ Quy hoạch chung thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ đã được Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 75/2004/QĐ-UBND ngày 26/7/2004, các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình rà soát tổng thể các dự án có chủ trương CQSDĐ đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi Quy hoạch chung xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình, cập nhật các dự án đủ điều kiện triển khai vào Chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị dự kiến thành lập và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan trước khi quyết định CQSDĐ theo quy định.

Đối với việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đưa ra ý kiến cụ thể đối với Dự án khu nhà ở thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ (viết tắt là Dự án): Dự án nằm trong quy hoạch chi tiết Trung tâm kinh doanh tổng hợp - chợ Vĩnh Trà và khu dân cư thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và đã được UBND huyện Quỳnh Phụ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 10/3/2009, được điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 16936/QĐ-UBND ngày 25/10/2016.

Ngày 16/12/2014, UBND tỉnh Thái Bình đã có Công văn số 3803/UBND-MCLT về việc chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thị trấn An Bài của Cty CP Đầu tư Phú Thành tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, hồ sơ dự án cơ bản đủ điều kiện để cho ý kiến.

Theo Văn bản số 244/BC-SXD ngày 14/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình báo cáo giải trình một số nội dung liên quan đến Dự án nhà ở thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Bộ Xây dựng chỉ cho ý kiến đối với diện tích đất xây dựng nhà ở thuộc dự án là 14.393m² đã được giao đất tại các Quyết định: số 1675/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 và số 3684/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Thái Bình.

Để kiểm soát kiến trúc cảnh quan một số tuyến đường chính trong đô thị, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình không thực hiện CQSDĐ cho các lô đất có vị trí tại mặt tiền của các tuyến đường sau: các tuyến đường có mặt cắt 1-1 (chỉ giới đường đỏ 20,0m) xác định tại bản đồ quy hoạch giao thông và lộ giới xây dựng, ký hiệu QH-04, kèm theo Quyết định số 16936/QĐ-UBND ngày 25/10/2016.

UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở Xây dựng Thái Bình, các cơ quan chức năng của địa phương và chủ đầu tư dự án triển khai đầy đủ các hạng mục của dự án để đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, giám sát việc người dân xây dựng nhà ở sau khi đã thực hiện việc CQSDĐ theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Đoan Trang